Novaris

Azure Cloud Architect

 OCZEKUJEMY:
Znajomości technologii: Azure, CI/CD, Docker, Kubernetes, Terraform, Ansible, Puppet, Chef, Powershell, Python, Bash, JIRA, Confluence, BitBucket, IaaC Deployment (Cloud Formation, ARM, Google Cloud Deployment Manager)
Minimum 4 lata doświadczenia komercyjnego
Doświadczenia w Agile/SCRUM
Angielskiego na poziomie minimum B2
 OBOWIĄZKI:
Tworzenie wzorców projektowych dla serwisów Azure na podstawie wymagań i standardów klienckich.
Praca nad tworzeniem PoC, współpraca z team’em przy wdrożeniach, dostarczanie dokumentacji projektowej do zespołu Developerów i SME, celem wdrażania IaC.
Prace operacyjne i architektoniczne nad serwisami Azure IaaS, jak np. Managed Databases, App Service, Azure Kubernetes Services, Automation Runbooks & Functions, Azure Monitor, Log Analytics, Azure Recovery Services, Azure Automation Update Management.
Współpraca z międzynarodowym środowiskiem.
 OFERUJEMY:
Długofalową współpracę z wynagrodzeniem w przedziale 1700 – 1800 PLN PLN/dzień netto + VAT B2B (w zależności od: kompetencji/doświadczenia,   wyniku rozmowy technicznej, poziomu znajomości języka)
Średnią długość projektów: 6 – 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
Udział w projektach z sektorów: bankowość, logistyka, motoryzacyjna, opieka zdrowotna, mass media
Pracę w zespołach: 5 – 10 osób (Programiści, Kierownik Projektów, DevOps, Lider Techniczny)
Lokalizacja: zdalnie lub Wrocław, Warszawa
Wsparcie przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, dla osób bez takiego doświadczenia.
Sprawny proces rekrutacyjny – dwa etapy: 1 etap – techniczny, dopasowanie do projektu, 2 etap- rozmowa z klientem/finalnym odbiorcą   usług (rozmowy maksymalnie 1 godzina).
Elastyczne godziny czasu pracy.
Benefity: Częściowo płatne – Multisport Plus (indywidualny, partnerski), Opieka Medyczna Enel – Med (pakiet rodzinny, partnerski, indywidualny)
Sprzęt: praca na narzędziach dostarczonych przez Klienta (security GDPR/RODO)
Częściowe lub całościowe finansowanie szkoleń i warsztatów

Prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym:

WYŚLIJ