Kontakt

ONAS_NOVARIS

Skontaktuj się z nami!


  ul. Brązownicza 13 lok.28
  01-929 Warszawa

  NIP 118-195-92-43, REGON 141424908
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000310214.
  Kapitał zakładowy 50.000 PLN

  ul. Brązownicza 13 lok.28
  01-929 Warszawa

  NIP 118-195-92-43, REGON 141424908
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000310214.
  Kapitał zakładowy 50.000 PLN