Політика конфіденційності та файлів cookies

ВСТУП

Цей документ містить політику конфіденційності та використання файлів cookie компанії Novaris Sp. z o.o., розташованої у Варшаві, та інформує про правила і способи обробки персональних даних та інформації, що надходять від користувачів веб-сайту www.novaris.pl та за допомогою контактної форми: кандидатів на працевлаштування, осіб, зацікавлених у співпраці або послугами, що надаються компанією Novaris Sp. z o.o.

Політика конфіденційності складена польською, англійською та українською мовами в трьох рівнозначних примірниках. У разі виникнення сумнівів щодо змісту положень, пріоритет має польська версія Політики конфіденційності та використання файлів cookies.

Якщо у вас є які-небудь сумніви щодо політики конфіденційності та файлів cookie компанії Novaris Sp. z o.o., розташованої у Варшаві, ви можете повідомити про них за адресою iod@novaris.pl.

§ 1 ВИЗНАЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТОР – NOVARIS Sp. z o.o., розташованої у Варшаві, за адресою: вул. Бронзовніча, 13/28, 01-929 Варшава, з присвоєнним номером KRS: 000310214 та NIP: 1181959243.

КОРИСТУВАЧ – фізична особа, яка використовує веб-сайт www.novaris.pl, а також за допомогою контактної форми: кандидат на працевлаштування, особа, зацікавлена у співпраці або послугами, що надаються компанією Novaris Sp. z o.o. розташованою у Варшаві.

СЕРВІС – веб-сайт компанії NOVARIS Sp. z o.o. розташованої у Варшаві, що знаходиться за адресою http://www.novaris.pl.ww.novaris.pl 

ЗОВНІШНІЙ СЕРВІС – інтеренет сервіси партнерів, постачальників послуг або клієнтів Адміністратора.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІінформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована (“суб’єкт персональних даних”). Фізична особа, яку можна ідентифікувати, – це особа, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, шляхом посилання на ідентифікатор, такий як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор або на один чи більше факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї фізичної особи.

RODO – Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

ЗГОДА – згода особи, якої стосуються Персональні дані, означає вільно виражене, конкретне, усвідомлене та однозначне волевиявлення (у формі заяви або конклюдентних дій) щодо надання згоди на обробку Персональних Даних, що стосуються цієї особи.

ПРИСТРІЙ – електронний пристрій з програмним забезпеченням, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Сервісу та використовує його.

COOKIES (кукі) – текстові дані, зібрані у вигляді файлів, розміщених на Пристрої, що використовується Користувачем для доступу та використання Сервісу.

§ 2 ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

.  1. Надання Адміністратору своїх Персональних даних є добровільним і включає тільки необхідні Персональні дані.
2. Адміністратор збирає Персональні дані з моменту надання Користувачем Адміністратору набору своїх Персональних даних, що містяться в контактній формі або іншим
     чином. Отримані Персональні дані обробляються Адміністратором, Адміністратор не використовує Персональні дані для цілей, не передбачених законом, а також
     Персональні дані не передаються, не продаються і не надаються іншим фізичним, юридичним особам або установам, крім як за згодою особи, якої стосуються
     Персональні дані та у випадках, коли це є необхідним для досягнення мети, з якою Персональні дані були зібрані та обробляються. Персональні дані захищені у
     фізичному сенсі – Адміністратор використовує ефективні технологічні засоби захисту, доступні на ринку, включаючи: антивірусне програмне забезпечення, захищені
     сервери, обмежений доступ до даних та безпечні зашифровані протоколи передачі даних (SSL).
3.  Порушення захисту Персональних даних – якщо Адміністратор випадково або неправомірно знищує, втрачає, змінює,
     розкриває або поширює Персональні дані, то йдеться про порушення захисту Персональних даних.  У таких випадках Адміністратор буде інформувати:
     a)  Користувача, якого стосуються Персональні дані – якщо ризик порушення прав і свобод оцінюється Адміністратором як високий – негайно,
     b)  контролюючому органу – якщо Адміністратор вважає, що права чи свободи фізичних осіб могли бути порушені (з ймовірністю вище низької) – негайно, наскільки це
           технічно можливо, не пізніше ніж протягом 72 годин у робочі дні.
4.  Передача Персональних даних – відповідно до RODO, Адміністратор може передавати Персональні дані Користувачів в бухгалтерію, з якою співпрацює, в Державну      інспекцію праці в ході проведення перевірки, а також суб’єктам, з якими Товариство уклало договори про надання послуг (договори аутсорсингу), а також іншим      суб’єктам, які відповідно до закону можуть отримати доступ до Персональних даних.
5. RODO передбачає шість принципів обробки персональних даних:
     a)  принцип законності, справедливості та прозорості – означає, що Адміністратор обробляє Персональні дані у спосіб, що відповідає законодавству, та надає вичерпну            інформацію з усіх пов’язаних питань простою та зрозумілою мовою;
     b)  принцип мінімізації та достатності Персональних даних – Адміністратор обробляє тільки ті Персональні дані, які дійсно необхідні для виконання мети або цілей            обробки Персональних даних;
     c)  принцип точності Персональних даних – Адміністратор повинен забезпечити, щоб Персональні дані, які обробляються, були правдивими, актуальними та точними. У            зв’язку з цим Адміністратор просить Користувачів, чиї Персональні дані обробляються, час від часу перевіряти і оновлювати свої Персональні дані та інформувати            Адміністратора про будь-які зміни своїх Персональних даних;
     d)  принцип обмеження мети та зберігання оброблених Персональних даних – Персональні дані збираються тільки для конкретної, чіткої та законної мети, якої            Адміністратор не міг би досягти іншим чином. Адміністратор зберігає Персональні дані таким чином, щоб вони дозволяли ідентифікувати Користувача, якого            стосуються Персональні дані, а Персональні дані обробляються лише протягом строку, необхідного для виконання мети, для якої Адміністратор їх зібрав (крім            випадків, коли подальша обробка вимагається відповідно до закону);
     e)  принцип цілісності та конфіденційності Персональних даних – Адміністратор забезпечує такі інформаційні та організаційні рішення, які роблять Персональні дані, що            обробляються, безпечними; це означає, що Адміністратор захищає Персональні дані від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкової втрати,            знищення або пошкодження;
     f)  принцип підзвітності – Адміністратор вжив заходів, щоб продемонструвати, що стосовно Персональних даних Адміністратор діє відповідно до закону і враховує            захист Персональних даних при використанні Сервісу.
6. Адміністратор обробляє Персональні дані протягом такого часу, який є необхідним для досягнення мети обробки. Конкретний період залежить від ситуації Користувача,      якого стосуються Персональні дані:
     a)  Користувач надав Адміністратору свої Персональні дані, але між Адміністратором і Користувачем не було укладено трудового договору або договору про співпрацю,            в такому випадку термін закінчується 31 грудня, що припадає після закінчення 3 років з моменту надання Адміністратору Персональних даних; у разі, якщо            Користувач знову заповнить контактну форму або оновить свої Персональні дані, термін, зазначений у попередньому реченні, поновиться;
     b)  Користувач надав Адміністратору свої Персональні дані та між Адміністратором і таким Користувачем укладено трудовий договір або договір про співпрацю, при            цьому строк закінчується 31 грудня, що припадає після закінчення 3 років з дати припинення трудових відносин з таким Користувачем з боку Адміністратора або з            дати припинення або закінчення строку дії договору про співпрацю, укладеного між Користувачем і Адміністратором.
7. Уповноважений із захисту даних – Адміністратор призначив Уповноваженого з питань захисту даних, який відповідає за забезпечення та відповідає за дотримання     правил захисту даних Адміністратора, і який буде радий відповісти на конфіденційній основі на всі питання, оскільки безпека Персональних даних Користувачів є     пріоритетом для Адміністратора.
8. Зверніться до уповноваженого з питань захисту даних:
     електронною поштою: iod@novaris.pl
     поштою за адресою:
     Спеціаліст із захисту даних
     NOVARIS Sp. z o.o. розташованої у Варшаві, адреса: вул. Бронзовніча 13/28, 01-929 Варшава

9. Контакт – є можливість зв’язатися:
     a)  з Адміністратором шляхом телефонного зв’язку з консультантами або працівниками офісу Адміністратора, якщо це стосується подання запиту  щодо Персональних            даних,
     b)  з Уповноваженим із захисту даних, якщо це стосується способу або обсягу, в якому Адміністратор обробляє Персональні дані, що зберігаються (див. пункт 8 вище),
     c)  з Головою Органу з питань захисту даних, якщо це стосується подання скарги на те, як Адміністратор обробляє Персональні дані.

     Всі питання і побоювання, а також повідомлення і заперечення, пов’язані з обробкою Адміністратором Персональних даних, слід направляти на адресу електронної      пошти: iod@novaris.pl або  звернувшись до офісу Адміністратора за телефоном. Якщо ви підозрюєте, що ваші Персональні дані обробляються з порушенням RODO, ви      можете подати скаргу до контролюючого органу з питань захисту персональних даних у спосіб, зазначений на веб-сайті цього контролюючого органу за адресою      www.uodo.gov.pl.
1. Надання Адміністратору своїх Персональних даних є добровільним і включає тільки необхідні Персональні дані.
2. Адміністратор збирає Персональні дані з моменту надання Користувачем Адміністратору набору своїх Персональних даних, що містяться в контактній формі або іншим чином. Отримані Персональні дані обробляються Адміністратором, Адміністратор не використовує Персональні дані для цілей, не передбачених законом, а також Персональні дані не передаються, не продаються і не надаються іншим фізичним, юридичним особам або установам, крім як за згодою особи, якої стосуються Персональні дані та у випадках, коли це є необхідним для досягнення мети, з якою Персональні дані були зібрані та обробляються. Персональні дані захищені у фізичному сенсі – Адміністратор використовує ефективні технологічні засоби захисту, доступні на ринку, включаючи: антивірусне програмне забезпечення, захищені сервери, обмежений доступ до даних та безпечні зашифровані протоколи передачі даних (SSL).
3.  Порушення захисту Персональних даних – якщо Адміністратор випадково або неправомірно знищує, втрачає, змінює, розкриває або поширює Персональні дані, то йдеться про порушення захисту Персональних даних.  У таких випадках Адміністратор буде інформувати:
     a)  Користувача, якого стосуються Персональні дані – якщо ризик порушення прав і свобод оцінюється Адміністратором як високий – негайно,
     b)  контролюючому органу – якщо Адміністратор вважає, що права чи свободи фізичних осіб могли бути порушені (з ймовірністю вище низької) – негайно, наскільки це технічно можливо, не пізніше ніж протягом 72 годин у робочі дні.
4.  Передача Персональних даних – відповідно до RODO, Адміністратор може передавати Персональні дані Користувачів в бухгалтерію, з якою співпрацює, в Державну інспекцію праці в ході проведення перевірки, а також суб’єктам, з якими Товариство уклало договори про надання послуг (договори аутсорсингу), а також іншим суб’єктам, які відповідно до закону можуть отримати доступ до Персональних даних.
5. RODO передбачає шість принципів обробки персональних даних:
     a)  принцип законності, справедливості та прозорості – означає, що Адміністратор обробляє Персональні дані у спосіб, що відповідає законодавству, та надає вичерпну інформацію з усіх пов’язаних питань простою та зрозумілою мовою;
     b)  принцип мінімізації та достатності Персональних даних – Адміністратор обробляє тільки ті Персональні дані, які дійсно необхідні для виконання мети або цілей обробки Персональних даних;
     c)  принцип точності Персональних даних – Адміністратор повинен забезпечити, щоб Персональні дані, які обробляються, були правдивими, актуальними та точними. У зв’язку з цим Адміністратор просить Користувачів, чиї Персональні дані обробляються, час від часу перевіряти і оновлювати свої Персональні дані та інформувати Адміністратора про будь-які зміни своїх Персональних даних;
     d)  принцип обмеження мети та зберігання оброблених Персональних даних – Персональні дані збираються тільки для конкретної, чіткої та законної мети, якої Адміністратор не міг би досягти іншим чином. Адміністратор зберігає Персональні дані таким чином, щоб вони дозволяли ідентифікувати Користувача, якого стосуються Персональні дані, а Персональні дані обробляються лише протягом строку, необхідного для виконання мети, для якої Адміністратор їх зібрав (крім випадків, коли подальша обробка вимагається відповідно до закону);
     e)  принцип цілісності та конфіденційності Персональних даних – Адміністратор забезпечує такі інформаційні та організаційні рішення, які роблять Персональні дані, що обробляються, безпечними; це означає, що Адміністратор захищає Персональні дані від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкової втрати, знищення або пошкодження;
     f)  принцип підзвітності – Адміністратор вжив заходів, щоб продемонструвати, що стосовно Персональних даних Адміністратор діє відповідно до закону і враховує захист Персональних даних при використанні Сервісу.
6. Адміністратор обробляє Персональні дані протягом такого часу, який є необхідним для досягнення мети обробки. Конкретний період залежить від ситуації Користувача, якого стосуються Персональні дані:
     a)  Користувач надав Адміністратору свої Персональні дані, але між Адміністратором і Користувачем не було укладено трудового договору або договору про співпрацю, в такому випадку термін закінчується 31 грудня, що припадає після закінчення 3 років з моменту надання Адміністратору Персональних даних; у разі, якщо Користувач знову заповнить контактну форму або оновить свої Персональні дані, термін, зазначений у попередньому реченні, поновиться;
     b)  Користувач надав Адміністратору свої Персональні дані та між Адміністратором і таким Користувачем укладено трудовий договір або договір про співпрацю, при цьому строк закінчується 31 грудня, що припадає після закінчення 3 років з дати припинення трудових відносин з таким Користувачем з боку Адміністратора або з дати припинення або закінчення строку дії договору про співпрацю, укладеного між Користувачем і Адміністратором.
7. Уповноважений із захисту даних – Адміністратор призначив Уповноваженого з питань захисту даних, який відповідає за забезпечення та відповідає за дотримання правил захисту даних Адміністратора, і який буде радий відповісти на конфіденційній основі на всі питання, оскільки безпека Персональних даних Користувачів є пріоритетом для Адміністратора.
8. Зверніться до уповноваженого з питань захисту даних:
     електронною поштою: iod@novaris.pl
     поштою за адресою:
     Спеціаліст із захисту даних
     NOVARIS Sp. z o.o. розташованої у Варшаві, адреса: вул. Бронзовніча 13/28, 01-929 Варшава

9. Контакт – є можливість зв’язатися:
     a)  з Адміністратором шляхом телефонного зв’язку з консультантами або працівниками офісу Адміністратора, якщо це стосується подання запиту  щодо Персональних даних,
     b)  з Уповноваженим із захисту даних, якщо це стосується способу або обсягу, в якому Адміністратор обробляє Персональні дані, що зберігаються (див. пункт 8 вище),
     c)  з Головою Органу з питань захисту даних, якщо це стосується подання скарги на те, як Адміністратор обробляє Персональні дані.

     Всі питання і побоювання, а також повідомлення і заперечення, пов’язані з обробкою Адміністратором Персональних даних, слід направляти на адресу електронної пошти: iod@novaris.pl або  звернувшись до офісу Адміністратора за телефоном. Якщо ви підозрюєте, що ваші Персональні дані обробляються з порушенням RODO, ви можете подати скаргу до контролюючого органу з питань захисту персональних даних у спосіб, зазначений на веб-сайті цього контролюючого органу за адресою www.uodo.gov.pl.

§ 3 МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – здійснення процесів підбору кандидатів на працевлаштування та осіб, зацікавлених у співпраці, а також реалізація ділового наміру щодо осіб, зацікавлених послугами, що надаються Novaris Sp. z o.o., які зв’язуються з Адміністратором у зв’язку з цим, а також забезпечення та здійснення комунікації з Користувачем, включаючи відповіді на запити з контактних форм та використання електронної пошти (e-mail) працівників та співробітників Адміністратора (ст. 6 ч. 1 пп. “a” та “b” RODO).

§ 4 ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – доступ до персональних даних можуть отримати суб’єкти, що діють від імені або за дорученням Адміністратора. У виняткових випадках, передбачених чинним законодавством, Адміністратор може бути зобов’язаний надавати Персональні дані також органам державного управління та правоохоронним і судовим органам (наприклад, поліції, прокуратурі, судам)..

§ 5 ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – Персональні дані будуть зберігатися з тією метою, з якою вони були зібрані. Якщо Персональні дані отримані на підставі Згоди, обробка здійснюється до моменту відкликання Користувачем Згоди.

§ 6 ПРАВА КОРИСТУВАЧА – RODO надає Користувачеві права щодо обробки його Персональних даних, серед яких є право на:

  1. Право на доступ до персональних даних
        Користувач, як суб’єкт персональних даних, має право бути поінформованим Адміністратором про те, чи обробляються його персональні дані та яким чином: 
        a)  чому Адміністратор обробляє ці Персональні дані;
    b)  які типи даних обробляє Адміністратор;
    c)  яким одержувачам або категоріям одержувачів Адміністратор розкрив або може розкрити дані;
    d)  як довго Адміністратор має намір (наскільки це може бути визначено) обробляти дані, або на основі яких критеріїв цей період може бути визначений
2.  Право на виправлення або доповнення Персональних Даних
    Користувач можете вимагати від Адміністратора невідкладного виправлення його невірних Персональних даних або заповнення неповних Персональних Даних.
3. Право на видалення персональних даних (“право бути забутим”)
    Користувач, якого стосуються Персональні дані, може вимагати від Адміністратора видалення його Персональних Даних, коли:
    a)  вони більше не є необхідними для досягнення мети, для якої Адміністратор їх зібрав,
    b)  вони не були оброблені відповідно до RODO або інших законів.
    Користувач, який бажає, щоб його Персональні дані були видалені, може направити Адміністратору запит із зазначенням своїх побажань, і Адміністратор задовольнить     їх, коли, на думку Адміністратора, відсутні законні підстави для продовження обробки таких Персональних даних.
    Якщо Адміністратор видаляє Персональні дані Користувача, який про це попросив, то Адміністратор матиме право зберегти інформацію про те, за чиїм запитом було     здійснено таке видалення.
4. Право на обмеження обробки Персональних Даних
    Користувач, якого стосуються Персональні дані, може звернутися до Адміністратора з проханням обмежити обробку його Персональних Даних, що може стосуватися     наступних ситуацій:
    a)  Користувач вказує, що Персональні дані, які обробляє Адміністратор, не є правильними, і в цьому випадку Адміністратор перевірить правильність Персональних          Даних і запропонує виправити їх.
    b)  Користувач вважає, що Адміністратор обробляє Персональні дані незаконно і просить Адміністратора обмежити їх використання – Адміністратор обмежить обробку          таких Персональних Даних, позначить відповідні Персональні Дані і не видалятиме їх до тих пір, поки Користувач не відкличе свій запит на обмеження
    c)  Адміністратор більше не потребує Персональних даних для досягнення поставленої мети, але Користувач, якого стосуються Персональні дані, заперечує проти          видалення цих Персональних даних, оскільки вони потрібні йому для відстоювання або захисту своїх вимог, в такому випадку Адміністратор попросить вказати обсяг          Персональних Даних, які потрібні цьому Користувачеві, і передбачуваний період їх подальшого зберігання (якщо його можна визначити).
    d)  Якщо Користувач бажає заперечити на підставах, що стосуються його конкретної ситуації (коли Адміністратор обробляє Персональні дані на підставі законного          інтересу Адміністратора). – Адміністратор проаналізує ситуацію і запропонує Користувачеві вказати конкретну мету, проти якої він заперечує.
    Примітка: Можливі ситуації, коли Адміністратор продовжуватиме обробляти Персональні дані, незважаючи на запит Користувача, якого стосуються Персональні дані,     для обмеження обробки його Персональних Даних – це може застосовуватися, зокрема, коли Адміністратор встановлює, розслідує, забезпечує виконання або     захищається від позовів.
5. Право на перенесення персональних даних
    Будь-який Користувач, якого стосуються Персональні дані, має право перенести свої Персональні дані – в цьому випадку Адміністратор надасть ці Персональні дані          безпосередньо Користувачеві, який їх запитує, щоб Користувач міг передати їх іншій особі. Адміністратор передаватиме Персональні дані в зашифрованому вигляді.
6. Право на заперечення проти обробки даних
    Користувач, якого стосуються Персональні дані, може заперечувати проти обробки Адміністратором його Персональних даних, якщо Адміністратор здійснює цю     обробку на підставі законного інтересу Адміністратора. Користувач повинен кожного разу вказувати, яке конкретно заперечення він робить, наприклад, заперечення     проти маркетингу послуг Адміністратора призводить до того, що Адміністратор припиняє будь-яку маркетингову діяльність, в тому числі підготовку і представлення     пропозицій, для Користувача, який заперечує проти цього
1. Право на доступ до персональних даних
       Користувач, як суб’єкт персональних даних, має право бути поінформованим Адміністратором про те, чи обробляються його персональні дані та яким чином: 
     a)  чому Адміністратор обробляє ці Персональні дані;
    b)  які типи даних обробляє Адміністратор;
    c)  яким одержувачам або категоріям одержувачів Адміністратор розкрив або може розкрити дані;
    d)  як довго Адміністратор має намір (наскільки це може бути визначено) обробляти дані, або на основі яких критеріїв цей період може бути визначений
2.  Право на виправлення або доповнення Персональних Даних
    Користувач можете вимагати від Адміністратора невідкладного виправлення його невірних Персональних даних або заповнення неповних Персональних Даних. 
3. Право на видалення персональних даних (“право бути забутим”)
    Користувач, якого стосуються Персональні дані, може вимагати від Адміністратора видалення його Персональних Даних, коли:
    a)  вони більше не є необхідними для досягнення мети, для якої Адміністратор їх зібрав,
    b)  вони не були оброблені відповідно до RODO або інших законів.
    Користувач, який бажає, щоб його Персональні дані були видалені, може направити Адміністратору запит із зазначенням своїх побажань, і Адміністратор задовольнить їх, коли, на думку Адміністратора, відсутні законні підстави для продовження обробки таких Персональних даних.
    Якщо Адміністратор видаляє Персональні дані Користувача, який про це попросив, то Адміністратор матиме право зберегти інформацію про те, за чиїм запитом було здійснено таке видалення.
4. Право на обмеження обробки Персональних Даних
    Користувач, якого стосуються Персональні дані, може звернутися до Адміністратора з проханням обмежити обробку його Персональних Даних, що може стосуватися наступних ситуацій:
    a)  Користувач вказує, що Персональні дані, які обробляє Адміністратор, не є правильними, і в цьому випадку Адміністратор перевірить правильність Персональних Даних і запропонує виправити їх.
    b)  Користувач вважає, що Адміністратор обробляє Персональні дані незаконно і просить Адміністратора обмежити їх використання – Адміністратор обмежить обробку таких Персональних Даних, позначить відповідні Персональні Дані і не видалятиме їх до тих пір, поки Користувач не відкличе свій запит на обмеження.
    c)  Адміністратор більше не потребує Персональних даних для досягнення поставленої мети, але Користувач, якого стосуються Персональні дані, заперечує проти видалення цих Персональних даних, оскільки вони потрібні йому для відстоювання або захисту своїх вимог, в такому випадку Адміністратор попросить вказати обсяг Персональних Даних, які потрібні цьому Користувачеві, і передбачуваний період їх подальшого зберігання (якщо його можна визначити).
    d)  Якщо Користувач бажає заперечити на підставах, що стосуються його конкретної ситуації (коли Адміністратор обробляє Персональні дані на підставі законного інтересу Адміністратора). – Адміністратор проаналізує ситуацію і запропонує Користувачеві вказати конкретну мету, проти якої він заперечує.
    Примітка: Можливі ситуації, коли Адміністратор продовжуватиме обробляти Персональні дані, незважаючи на запит Користувача, якого стосуються Персональні дані, для обмеження обробки його Персональних Даних – це може застосовуватися, зокрема, коли Адміністратор встановлює, розслідує, забезпечує виконання або захищається від позовів.
5. Право на перенесення персональних даних
    Будь-який Користувач, якого стосуються Персональні дані, має право перенести свої Персональні дані – в цьому випадку Адміністратор надасть ці Персональні дані безпосередньо Користувачеві, який їх запитує, щоб Користувач міг передати їх іншій особі. Адміністратор передаватиме Персональні дані в зашифрованому вигляді.
6. Право на заперечення проти обробки даних
    Користувач, якого стосуються Персональні дані, може заперечувати проти обробки Адміністратором його Персональних даних, якщо Адміністратор здійснює цю обробку на підставі законного інтересу Адміністратора. Користувач повинен кожного разу вказувати, яке конкретно заперечення він робить, наприклад, заперечення проти маркетингу послуг Адміністратора призводить до того, що Адміністратор припиняє будь-яку маркетингову діяльність, в тому числі підготовку і представлення пропозицій, для Користувача, який заперечує проти цього

§ 7 ПЕРЕЛІК ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ включає в себе наступну інформацію:

         a)  імʼя або імена та прізвище;
     b)  інші ідентифікаційні дані: стать, сімейний стан, номер PESEL, податковий ідентифікаційний номер (NIP); дата і місце народження, адреса 1. 1. 1. 1. 1 адреса для            листування, адреса проживання та реєстрації, електронна пошта, номер стаціонарного/мобільного телефону;
     c)  освітній рівень;
     d)  досвід;
     e)  наявна кваліфікація;
     f)  рівень володіння іноземними мовами
     g)  інші дані, надані Кандидатами у поданих документах, наприклад РЕЗЮМЕ
  a)  імʼя або імена та прізвище;
  b)  інші ідентифікаційні дані: стать, сімейний стан, номер PESEL, податковий ідентифікаційний номер (NIP); дата і місце народження, адреса 1. 1. 1. 1. 1 адреса для листування, адреса проживання та реєстрації, електронна пошта, номер стаціонарного/мобільного телефону;
  c)  освітній рівень;
  d)  досвід;
  e)  наявна кваліфікація;
  f)  рівень володіння іноземними мовами
  g)  інші дані, надані Кандидатами у поданих документах, наприклад РЕЗЮМЕ

§ 8 ФАЙЛИ COOKIES

    1. ЗГОДА – при вході на Сайт Користувачеві надається текстова інформація про використання Сервісом файлів Cookies, а також можливість висловити Згоду на їх     використання (включаючи використання інструментів збору, обробки та аналізу статистичних даних та інформації про поведінку Користувача, на яких він базує свою     роботу, наприклад, Google Analytics) і налаштувати файли Cookies відповідно до уподобань Користувача. Адміністратор повідомляє, що обмеження зберігання,     зчитування або доступу до файлів Cookies на Пристрої може призвести до некоректної роботи окремих функцій Сайту. Адміністратор не несе відповідальності за      некоректну роботу функцій Сервісу у випадку, якщо Користувач будь-яким чином обмежує можливість збереження, читання або доступу до файлів cookie.
2. ТИПИ ФАЙЛІВ COOKIES
     a)  внутрішні – файли, що розміщуються та зчитуються з Пристрою телеінформаційною системою Сервісу,
     b)  зовнішні – файли, що розміщуються та зчитуються з Пристрою телеінформаційними системами Зовнішніх Сервісів,
     c)  сесійні файли – файли, що розміщуються і зчитуються з Пристрою Сервісом або Зовнішніми сервісами протягом одного сеансу роботи Пристрою, після закінчення           якого файли видаляються з Пристрою,
     d)  постійні – файли, що розміщуються і зчитуються з Пристрою Веб-сайтом або Зовнішніми сервісами до тих пір, поки вони не будуть видалені Користувачем. Ці файли           не видаляються автоматично в кінці сеансу роботи Пристрою, якщо тільки конфігурація Пристрою не налаштована на видалення файлів Cookies в кінці сеансу.
3. БЕЗПЕКА – механізми зберігання і зчитування файлів Cookies не дозволяють збирати з Пристрою будь-які Персональні дані або будь-яку конфіденційну інформацію, за     винятком IP-адреси Пристрою. Внутрішні файли cookie, що використовуються Адміністратором, є безпечними для Пристроїв. Адміністратор не несе відповідальності за     безпеку файлів cookie, що походять від Зовнішніх сервісів – перелік Зовнішніх сервісів наведено нижче в цьому документі. Користувач може в будь-який час змінити     налаштування, що стосуються зберігання, читання, доступу та видалення даних, які вже зберігаються або можуть зберігатися у вигляді файлів cookie. Інформація про те,      як відключити Cookies в найбільш поширених комп’ютерних браузерах і мобільних пристроях, доступна в розділі “Довідка” (або аналогічному) меню відповідного      веб-браузера або на сайті виробника використовуваного мобільного пристрою відповідно.
    Користувач може в будь-який момент видалити будь-які збережені на сьогоднішній день файли cookie, використовуючи інструменти Пристрою, за допомогою якого      Користувач отримує доступ до послуг Сервісу.
4. МЕТА, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Сookie – поліпшення і полегшення доступу до Сервісу, оскільки Адміністратор може зберігати в Сookie-файлах інформацію про      переваги і налаштування Користувача щодо Сервісу, з метою поліпшення, вдосконалення і прискорення надання послуг Сервісу.
    Адміністратор і Зовнішні Сервіси використовують файли Сookie в маркетингових цілях, для показу реклами, надання мультимедійних послуг Користувачам і підтримки      сервісів соціальних мереж. Файли cookie також використовуються Адміністратором та Зовнішніми Сервісами для статистичних цілей, таких як, наприклад, статистика      відвідувань Сайту, статистика Пристроїв або поведінки Користувача – ці дані збираються з метою аналізу та вдосконалення Сайту.
5. ЗОВНІШНІ СЕРВІСИ
    Адміністратор співпрацює з наступними Зовнішніми Сервісами, які також можуть розміщувати Файли Сookie на Пристроях:
      ● Google Analytics
      ● Google Ads
      ● Facebook
      ● Instagram
      ● Linkedin
      ● Pracuj.pl
      ● Jobs For Geek
      ● Lento
      ● Indeed
      ● Pracuj w IT
      ● Clixs
      ● BULLDOGJOB
      ● Jober
      ● Jooble
      ● Fullstackjob
      ● Junior Jobs Only
      ● Portal Pracy 24
      ● Pokato
      ● Najlepsza Praca.pl
      ● Bazoś.pl
      ● Praca stała.pl
      ● HOME JOB
      ● Just Join IT
      ● Hello HR
1. ЗГОДАпри вході на Сайт Користувачеві надається текстова інформація про використання Сервісом файлів Cookies, а також можливість висловити Згоду на їх використання (включаючи використання інструментів збору, обробки та аналізу статистичних даних та інформації про поведінку Користувача, на яких він базує свою роботу, наприклад, Google Analytics) і налаштувати файли Cookies відповідно до уподобань Користувача. Адміністратор повідомляє, що обмеження зберігання, зчитування або доступу до файлів Cookies на Пристрої може призвести до некоректної роботи окремих функцій Сайту. Адміністратор не несе відповідальності за некоректну роботу функцій Сервісу у випадку, якщо Користувач будь-яким чином обмежує можливість збереження, читання або доступу до файлів cookie.
2. ТИПИ ФАЙЛІВ COOKIES
     a)  внутрішні – файли, що розміщуються та зчитуються з Пристрою телеінформаційною системою Сервісу,
     b)  зовнішні – файли, що розміщуються та зчитуються з Пристрою телеінформаційними системами Зовнішніх Сервісів,
     c)  сесійні файли – файли, що розміщуються і зчитуються з Пристрою Сервісом або Зовнішніми сервісами протягом одного сеансу роботи Пристрою, після закінчення якого файли видаляються з Пристрою,
     d)  постійні – файли, що розміщуються і зчитуються з Пристрою Веб-сайтом або Зовнішніми сервісами до тих пір, поки вони не будуть видалені Користувачем. Ці файли не видаляються автоматично в кінці сеансу роботи Пристрою, якщо тільки конфігурація Пристрою не налаштована на видалення файлів Cookies в кінці сеансу.
3. БЕЗПЕКА – механізми зберігання і зчитування файлів Cookies не дозволяють збирати з Пристрою будь-які Персональні дані або будь-яку конфіденційну інформацію, за винятком IP-адреси Пристрою. Внутрішні файли cookie, що використовуються Адміністратором, є безпечними для Пристроїв. Адміністратор не несе відповідальності за безпеку файлів cookie, що походять від Зовнішніх сервісів – перелік Зовнішніх сервісів наведено нижче в цьому документі. Користувач може в будь-який час змінити налаштування, що стосуються зберігання, читання, доступу та видалення даних, які вже зберігаються або можуть зберігатися у вигляді файлів cookie. Інформація про те, як відключити Cookies в найбільш поширених комп’ютерних браузерах і мобільних пристроях, доступна в розділі “Довідка” (або аналогічному) меню відповідного веб-браузера або на сайті виробника використовуваного мобільного пристрою відповідно.
    Користувач може в будь-який момент видалити будь-які збережені на сьогоднішній день файли cookie, використовуючи інструменти Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до послуг Сервісу.
4. МЕТА, ДЛЯ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ Сookie – поліпшення і полегшення доступу до Сервісу, оскільки Адміністратор може зберігати в Сookie-файлах інформацію про переваги і налаштування Користувача щодо Сервісу, з метою поліпшення, вдосконалення і прискорення надання послуг Сервісу.
    Адміністратор і Зовнішні Сервіси використовують файли Сookie в маркетингових цілях, для показу реклами, надання мультимедійних послуг Користувачам і підтримки сервісів соціальних мереж. Файли cookie також використовуються Адміністратором та Зовнішніми Сервісами для статистичних цілей, таких як, наприклад, статистика відвідувань Сайту, статистика Пристроїв або поведінки Користувача – ці дані збираються з метою аналізу та вдосконалення Сайту.
5. ЗОВНІШНІ СЕРВІСИ
    Адміністратор співпрацює з наступними Зовнішніми Сервісами, які також можуть розміщувати Файли Сookie на Пристроях:
      ● Google Analytics
      ● Google Ads
      ● Facebook
      ● Instagram
      ● Linkedin
      ● Pracuj.pl
      ● Jobs For Geek
      ● Lento
      ● Indeed
      ● Pracuj w IT
      ● Clixs
      ● BULLDOGJOB
      ● Jober
      ● Jooble
      ● Fullstackjob
      ● Junior Jobs Only
      ● Portal Pracy 24
      ● Pokato
      ● Najlepsza Praca.pl
      ● Bazoś.pl
      ● Praca stała.pl
      ● HOME JOB
      ● Just Join IT
      ● Hello HR

§ 9 ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ФАЙЛІВ COOKIE

Адміністратор залишає за собою право змінювати зміст цього документа на власний розсуд, без необхідності отримання згоди Користувачів.

Зміни, що вносяться до політики конфіденційності та використання файлів cookie, будуть доводитися до відома Користувачів шляхом публікації на інтернет-сторінці Сервісу або в мобільному додатку Сервісу.

Зміни, внесені в політику конфіденційності та використання файлів cookie, набувають чинності з моменту їх опублікування.