ONAS_NOVARIS

Skontaktuj się z nami!


    ul. Brązownicza 13 lok.28
    01-929 Warszawa

    NIP 118-195-92-43, REGON 141424908
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000310214.
    Kapitał zakładowy 50.000 PLN